huyen-khong-phi-tinh

HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ.

Có nhiều bạn khi học và nguyên cứu bộ môn Huyền Không Phi Tinh đều có một cảm nhận chung là lý thuyết tuy khá là dài và phức tạp nhưng tổng quan lại có tính logic và ứng dụng cao, nhất là có sự đồng bộ về khí với kiến trúc cảnh quan xung …

HUYỀN KHÔNG PHI TINH VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ. Read More »